فن بیان

فن بیان

Version 2.1
Install from Bazaar
In-app Purchases
50
Active installs
Education
Category
4
MB
Size


*  ویژگی های یک سخنران خوب چیست ؟
راههای توسعه گنجینه لغات و تقویت حافظه 
صدای مناسب
 ظاهر آراسته
 لحن مناسب
تقید به زمان بندی سخنرانی
شناخت مخاطب 
آیا صدای سخنور قابل پرورش و تقویت کردن است؟ 
آماده شدن برای سخنرانی
آمادگی سخنرانی :
ارائه سخنرانی 
کنترل مخاطبان 
شناخت مخاطبان 
تطبیق سخنرانی با تعداد مخاطبان
سوالات اساسی در زمینه شناخت مخاطبان
تحلیل جمعیت شناسی مخاطبان می نامند که شامل دو مرحله است 
برخی روشهای انتخاب موضوع سخنرانی 
مواردی که توجه به آن انتخاب موضوع سخنرانی  را آسانتر می کند
تصمیم گیری برای موضوع اصلی سخنرانی
سخنرانی به منظور اطلاع دادن یا اطلاع رسانی و اطلاع دهی
سخنرانی به منظور تبلیغ کردن و ترغیب کردن
جمع آوری اطلاعات سخنرانی
آماده سازی متن سخنرانی 
روشهای نظم دهی و سازماندهی به گفتار :
پنج روش اساسی سازماندهی به متن سخنرانی : 
ضرورت استفاده از مطالب پشتیبان:
برخی روش های آغاز و پایان سخنرانی
برای حفظ توجه مخاطبان می توان به چند روش زیر توجه کرد:
برخی نکات برای مقدمه که باید به آنها توجه کرد :
نتیجه یا جمع بندی سخنرانی:
انتخاب زبان گفتاری 
طرز بیان
خواندن کلمه به کلمه متن سخنرانی 
روش سوم حفظ کردن متن سخنرانی
صدای سخنران
سرعت ادای کلمات 
تاثیرارتباط غیرکلامی درارتباط شفاهی 
استفاده از وسایل سمعی و بصری و کمک آموزش درسخنرانی
  انواع سخنرانی های آموزشی و اطلاع دهی :
سخنرانی درباره اشیاء 
سخنرانی درباره فرآیندها و انجام امور 
سخنرانی درمورد رویدادها 
سخنرانی درباره مفاهیم :
برخی نکات مهم در زمینه سخنرانی های آموزشی و اطلاع رسانی :
  سخنرانیهای ترغیبی و تبلیغی :

,....

logo-enamad logo-samandehi