اعتیاد

اعتیاد

Version 1.0
Free
In-app Purchases
<10
Active installs
Social
Category
4
MB
Size


ولع در سيگار کشيدن
علائم ناشي از ترک سيگار
آمادگي براي ترک سيگار
مراحل ترک سيگار
دلايل شما براي ترک سيگار
تذکراتي براي سيگاري ها
اعتياد و گفتار كاپيتاليسم
فرهنگ اصطلاحات اعتیاد
خطرها، نشانه ها و بهبودی اعتیاد
اثر مواد اعتیادآور بر بدن
داروهای اعتیادآور چگونه کار می کنند؟
فرآیندهای مغز هنگام اعتیاد
داروهای اعتیادآور
اعتیاد چیست؟
ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران
اعتیاد به مواد مخدر از منظر روان شناسی
اختلال خوردن و مصرف مواد در نوجوانان
راه حل هایی برای ترک اعتیادهای غیرشیمیایی
چگونه می توان به یک معتاد کمک کرد؟
اگر مواد مخدر تا این حد خطرناک اند، چرا در طبیعت وجود دارند؟
مصرف مواد مخدر چه خطراتی در پی دارد؟
آیا مواد مخدر باعث ایجاد یا افزایش خلاقیت می شود؟
خانواده ها در درمان اعتیاد چه نقشی دارند؟
برنامه های روان درمانی در درمان اعتیاد چه نقشی دارند؟
برنامه های درمانی سریع یا فوق سریع برای ترک اعتیاد
دوره ی زمانی لازم برای درمان دارویی معتاد
ویژگیهای برنامه ی ترک اعتیاد
زمینه های معنوی یا معناشناختی اعتیاد
زمینه های اجتماعی اعتیاد
راه هایی برای پیشگیری از اعتیاد مجدد
در جلسات روان درمانی بیماران دچار اعتیاد چه اتفاقی رخ می دهد؟
عوامل روان شناختی اعتیاد و تغییر الگوی آن
عوامل اعتیاد فرد چیست؟
چه وقت می گوییم کسی دچار اعتیاد شده است؟
سیگار خوب، سیگار خاموش است
و...

logo-enamad logo-samandehi