دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

نسخه ۱.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۲۰۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۲
مگابایت
حجم


املاى عروضى یا نگارش دقيق مصوّت ها
نگرشی بر ادات جواب
ادات استفهام در زبان فارسی
اَدات
واکه در زبان فارسی
فراکرد و ساختار آن در زبان فارسی
راه حل مشکلات خط فارسی از نگاه کارشناسان
اصطلاح هاى ادبى
اصطلاحات ادبى
رعايت قواعد نشانه گذارى
قواعد نشانه گذارى
رعايت نشانه گذارى
همزه در پايان كلمات
همزه ميان كلمه
استقلال كلمات را حفظ كنيم
دو جزء كلمات مركّب، معمولا پيوسته به هم نوشته مى شوند
"عدد" هميشه از معدود خود جدا نوشته مى شود
تنوين ويژه كلمات عربى است
"الف كوتاه (مقصوره)"
"ه غير ملفوظ يا بيان حركت"
"هم" پيشوند اشتراك
"مى" همواره از فعل جدا نوشته مى شود
"كه" جدا از كلمه قبل نوشته مى شود
"تو" از كلمه بعد جدا نوشته مى شود
حرف "به" به اسم و ضمير متّصل نمى شود
هنگامى كه فعل با حرف الف بدون مدآغاز مى شود
جمله معترضه
اقسام جمله از لحاظ فعل
اقسام جمله از لحاظ اركان
نكات دستورى وَند
اقسام قيد از لحاظ نقش
و...

logo-enamad logo-samandehi