غش غش بخندیم

غش غش بخندیم

Install from Bazaar
In-app Purchases
+500
Active installs
Entertainment
Category
2
MB
SizeUser Reviews

2019/10/26
این چیه وع
2019/09/18
بدترین برنامه ای که تاحالا دیدم واقعا متسفم
2019/08/09
مزخرف اصلا خنددار نیست
2017/08/23
بیشتریاشون باز نیستن سه ستاره هم زیادیشه هرکی موافقه لایک کنه
2016/10/11
اصلا خوب نبود 😯😨
2016/03/04
خیلی مضخرفه به درد نخور نیست بازار اگر چیزی میزاری درست حسابی و بدون پول بزار یک دانه هم براش زیاده
2015/09/06
خیلیییییییییی چرون پرته
پوریا
2015/08/05
اشغال
2015/08/04
۵و۶تاشو باز میکنه بقیش اینترنت میخواد زیاد خوب نیست
2015/07/24
عسلن خوب نبود
2015/07/22
خیلی مضخرف
2014/12/10
همچين اسمشم گذاشته قه قه خنده انکار... من ک میگم عَه عَه عَه
2014/12/08
خوب نبود