دانستنی های علمی

دانستنی های علمی

Version 1.0
In-app Purchases
Install +1 K
Category Tools
Size 4 MB
Last Update 2015 February 23
دانستنی های علمی

دانستنی های علمی

خونه
Version 1.0
In-app Purchases
Install +1 K
Category Tools
Size 4 MB
Last Update 2015 February 23
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info


اجزای ساختمانی باکتری ها
کار و حرکت
مدل اتمی
تأثیر سطح مقطع بر مقاومت الکتریکی
کار و انرژی
بار الکتریکی
فاصله ستارگان
pH، کمیت لگاریتمی
ذرات اتم
حرکت جسم روی سطح شیبدار
توان
اهمیت مطالعه سنگ‌های رسوبی
انرژی‌های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر
خورشید، ستاره سوزان
باران اسیدی
روده بزرگ
آیا زلزله قابل پیش بینی است؟
آذرخش زیبای خطرناک
مخ، بخش بزرگ مغز
و....

User Reviews - 127 Rates
4.6 from 5
5
4
3
2
1
محمد
محمد
2020/12/09
اگر پیشرفت ما را میخواین برنامه را مثل خیلی برنامه های دیگر مجانی کنید
عباس نظری
عباس نظری
2022/11/14
عالی بود
نعیمی
نعیمی
2021/01/08
پولیه 😑😒😒😡
Paxit