ایران شناسی

ایران شناسی

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
50
Active installs
Travel & Local
Category
5
MB
Size


چغامیش، نخستین مرکز خط و کتاب در ایران
ایران بهشت میراث با گنجینه ای از هفت رخ هنر
گرگان، خط ممتد تاریخ در شمال ایران
گذری دوباره بر شهر سوخته
کن یادگار غمگین اعصار
تاریخچه شیراز
مراکز دیدنی شهر زنجان
بافت تاریخی تهران در گذر فراموشی
قهرمانان آغاز تاریخ تشکیل ایران را بشناسیم و بعد قضاوت کنیم
جغرافیای تاریخی باستانی شهرهای ماد بزرک
ایران در منظر دانشمندان و فرهیختگان اسپانیایی
فلسفه و معنی فروهر
مناطق ایلام حالیه و بختیاری در نوشتارهای عیلامی
در باره نام و نشان عیلام باستانی
آشنایی با نام های سرزمین ایران
وقتی شهر فولاد، فرهنگی می شود
ریشه ایرانی لغت کشیش
نقدی تکمیلی بر نظریات جهانشاه درخشانی در باب آریائیان کهن
نام و نشان و زاداه مزدک و فیلسوف چینی مراد وی
داراب اساطیری همان اردشیر سوم یعنی اخس (وهوک) بوده است
چراغ معادل فارسی لغت عربی شمع است
آریائیان کاسی همان نیاکان مغ گورانهای کرمانشاهان بوده اند
درفش شیر و خورشید بر اساس حماسه آلب ارسلان پدید آمده است
آروکو ـ ایرج همان چیش پیش دوم هخامنشی است
نام و نشان شهرهای عیلامی که در نبردهای ویرانگر آشوریان از آنها نام برده شده است.
نام ماههای هخامنشی منشأ بابلی دارند
معنی لفظی آریایی و ایرانویج
جزیره کیش همان سرزمین اساطیری دیلمون سومریان است
کواکسار همان کیخسرو است
پیر شالیار و دانای سیمیار همان شری و هوری هوریان در لباس گائوماته زرتشت هستند
تحقیقی در باب معنی لفظی نام کوه قافلانتی (کپی لان تی)
منشأ بابلی نام سودابه مادر یا نامادری سیاوش
نامهای ماد و میتانی و کاسی و ماننا جملگی به معنی مردم پرستنده ایزد شراب هوم بوده اند
آتشکده ماربین اصفهان و ایزد شیر ـ اژدهاوش آن
معنی نامهای قدیمی بندرعباس و میناب
کردستان خزانه ای از فرهنگ ملی ایران
کنگ دژ روایات ملی نام مشترک تخت جمشید، همدان، گنجه، بابل و نینوا است
ریشه پهلوی نام فندوق
باهوکلات
و....

logo-enamad logo-samandehi