چه رنگی بپوشم؟

چه رنگی بپوشم؟

Version 1.0
+100
Active installs
Entertainment
Category
787
KB
Sizeارتباط بین رنگ پوشش شما و شخصیت شما
در این برنامه پی به ارتباط شخصیت خود و رنگ لباس خود ببرید

بدانید که با خصوصیات اخلاقی که دارید
در چه سن و سالی
در چه شغلی
با چه رنگ پوششی
در چه فصلی
چه تاثیری روی دیگران دارید

این برنامه فوق العاده را از دست ندهیدمنبع
beytoote.com

logo-enamad logo-samandehi