مدیریت ریسک در بانک ها

مدیریت ریسک در بانک ها

نسخه v۱.۰
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۷۰۹
کیلوبایت
حجم

رشد سریع بانکداری اسلامی در کشورهای درحال توسعه جزء گسترده ایی از مفهوم وسیع اقتصادی است که سیستم اخلاق اسلامی را با ساختار اقتصادی ترکیب می کند. این سیستم به گو نه ایی طراحی می شود که قرض دادن ˓ قرض گرفتن و عملیات سرمایه گذاری˓در محیطی که ریسک بین طرفین تسهیم می شود˓انجام شود. اما بغیر از مزایایی که بانکداری اسلامی نسبت به بانکهای عرفی دارد ˓این نوع بانکها رواج کمی درکشورهای اسلامی داشته و جایگاه شایسته ی ندارند. آنچه که در نظریات جدید مالی در ارتباط با ریسک وجود دارد ریسکهای قانونی است که باعث تهدید موسسات مالی شده به این منظور مدیران بانکها˓با پیش بینی شرایط اقتصادی احتمالی در آینده بر اساس مطالعات صورت گرفته در توجیه اقتصادی بمنظور تعریف و تعیین ریسک در ابتدا باید ریسکها را شناسایی و مدیریت نمایند زیرا ساختار این بانکها نسبت به بانکداری عرفی ˓که در جهان رواج دارد متفاوت است . بدین دلیل ریسکی که مستقیما روی سود موسسات مالی اثر می گذارد ریسک مالی است که شامل ریسک نرخ بهره ˓ریسک نرخ ارز˓ریسک بازار˓ریسک نقدینگی و همچنین درآمد و سودآوری می باشد.در این مقاله تلاش می شود˓ به بررسی و ارزیابی ریسک های قانونی و علل بروز این ریسکها در بانکهای اسلامی و ارائه الگوی مناسب برای اندازه گیری و کنترل مناسب این ریسکها . امید است که با آگاهی دقیقتر از رفع این نواقص˓مسئولان بانک های اسلامی  در جهت رشد و هرچه بهتر و بیشتر شدن بانکداری اسلامی و تعدیل این ریسک ها اقدامات و برنامه ریزی های لازم انجام پذیرد تا نتیجه به واقعیت نزدیکتر باشد و راه را برای جهانی شدن این نوع بانک ها آسان نمایندهرچند یافته ها نشان داده که افزایش شمول مالی گروه های مبتنی بر اعتقاد دینی ˓ می تواند ثبات سیستم بانکداری را ارتقا دهد.

logo-enamad logo-samandehi