اجر شکن نوری

اجر شکن نوری

Version 60.2
Free
In-app Purchases
100
Active installs
Casual
Category
9
MB
Sizeاز محبوبترین بازیهای امتیازی در نسخه فارسی

صفحه نمایش را نگه دارید برای هدف گیری ، توپ را به سمت آجر بکشید و اینگونه تمام آجر ها را به راحتی بشکنید!

با شلیک خود زنجیره ای از توپ های ضربه دیده را تماشا کنید.به طور استراتژیک فکر کنید تا قدرت بیشتری را به دست آورید.

پیشرفت خود را با شکست بالاترین امتیاز خود شاهد شوید و ان را با دوستان مقایسه کنید

با کسب قطعات تکه تکه شده و تندرست توپ خود را موثرتر کنید.کلمات ککلیدی:

توپ ، توپ بازی ، اجر شکن ، آجرشکن ، انفجار ، توپ اجر شکن

logo-enamad logo-samandehi