روش شوهرداری1

روش شوهرداری1

نسخه v۱.۰
<۱۰
نصب فعال
سبک زندگی
دسته
۱
مگابایت
حجم

خانم محترم هیچگاه اندیشده ای که چرا همسرت مانند روزهای اول زندگی نیست؟
وهمیشه دنبال دلیل آن هستی وگاها افکار اشتباه به سراغت می آید وممکن است کار 
نسنجیده ای انجام دهی که پشیمانی به بار آورد.
آیا آئین همسر داری را آموخته ای؟ یا با حرف وسخن دیگران با شوهرت برخورد میکنی .
راه جذب شوهررا میدانی؟
ما به شما در این نرم افزارمی آموزیم که چگونه همسرموفقی باشید وروز به روز مورد 
علاقه بیشتر شوهرتان قرار بگیرید ونیاز به هیچ کار غیر معقولانه ای نیست

logo-enamad logo-samandehi