پاستا

پاستا

Install from Bazaar
In-app Purchases
50
Active installs
Lifestyle
Category
7
MB
Size

 پاستا غذاے ᓄـورد علاقه ے بچه هاـᓄـونه  
 نظرتون چیه با ترᓅـنداے جدید ❤❤آشپزے❤❤ طعـᓄ پاستارو ᓄـتـᓅـاوت و خوش طعـᓄ ڪنیـᓄـ؟ 
 اـᓄـوزش دادیـᓄ اساسے 
 اونـᓄ ے غذاے خوشـᓄـزه رو ... 
 به به عجب پاستایے درست ᓄـیڪنے با این برناـᓄـه... 
 نوش جوووون ✔
  

logo-enamad logo-samandehi