پرورش انجیر

پرورش انجیر

Version v2.0
50
Active installs
Education
Category
129
MB
Size • از لحظه کاشت داشت تا برداشت انجیر در کنار شماییم

 • سله شکنی اطراف تنه درختان

 • نیازهای اکولوژیک درخت انجیر

 • مراحل احداث باغ انجیر

 • دستورالعمل داشت

 • هرس

 • کود مورد نیاز

 • آفات مهم انجیر

 • بیماری های مهم درختان انجیر

 • و دها مطالب ارزنده دیگر

 • به همراه فیلمهای آموزشیlogo-enamad logo-samandehi