کودکان مجرم

کودکان مجرم

Version 1.0
Free
In-app Purchases
<10
Active installs
Social
Category
4
MB
Size


نسبي بودن جرم
ديدگاه جامعه شناختي
ديدگاه روان شناختي
ديدگاه روان پزشكي
عوامل طبيعي و جقرافيائي انحراف
عوامل اجتماعي
عوامل اقتصادي
ملاک سن قمری و جنسیت برای مجازات نوجوانان حذف شد
“اعدام” کودکان زیر ۱۸ سال در قانون جدید مجازات اسلامی
كسانیكه كمتر از 12 سال تمام دارند .
 اطفالی كه از سیزده تا پانزده سال تمام دارند .
 اشخاصی كه سن آنها بیش از 15 سال تمام باشد ولی به 18 سال تمام نرسیده اند .
چندنكته 
رفتار مناسب با کودکان مجرم
جرایم  تعزیری
دیات و حدی
قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزه دیده
تخفیف مجازات
کودکان بدسرپرست که جرمی مرتکب می شوند،جزو مجرمان دسته بندی می شوند؟
کودکان تسلیم تصمیمات مجرمان بزرگسال می‌شوند
15درصد مجرمان کوچک به کانون باز می‌گردند
تأثیرات تماشای تلویزیون در مجرم شدن کودکان
بزهکاری 
مجرمان ناسازگار
همه خطرناک نیستند
 پیشگیری قبل از جرم
موضوع جرم 
 اختلالات شخصیت
تقسیم بندی اختلالات شخصیت
نظریه های بنیادین علل جرم
نظریه بنیادی انسان شناسی
نظریه بنیادی زیست شناسی
نظریه بنیادی روان شناسی
نظریه بنیادی جامعه شناسی
عوامل موثر در رشد و تکامل شخصیت
پيشگيري از جرم يا دور باطل 
کانون اصلاح و تربيت از گدشته تا به امروز
خشکاندن ريشه هاي بزهکاري کودکان و نوجوانان
تعامل نادرست والدین و کودک موجب تأثیرپذیری منفی از همسالان می شود
کج‌رفتاری‌ها، تا چه حد در گذشته افراد ریشه دارد؟


و...

logo-enamad logo-samandehi