آموزش word 2013

آموزش word 2013

نسخه v۱.۰
نصب از بازار
۱۰۰۰ تومان
+۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم

آشنایی با نرم افزار ویرایشی  و نحوه باز کردن نرم افزار ( منوی استارت – میانبر نرم افزار – Run – Search )


آشنایی با محیط نرم افزار (كلیدهای ویرایشی  ( backspace , delete)  و كلید  insert -  مفاهیم  undo  و  redo و ... )


نحوه ایجاد یک سند ( راههای مختلف و معرفی کلید میانبر)- نحوه اضافه کردن صفحه به سند


ایجاد سند جدید از روی الگوهای آماده در پنجره  on my computer  از  task pane  دستور  new document


نحوه ذخیره سند رمز گذاری در هنگام ذخیره سند- ذخیره به صورت .Pdf و ... )


 ذخیره كردن یا  save  یك سند با تایپ های دیگر مانند template , rtf . text


نحوه باز کردن سند ذخیره شده ( راههای مختلف و معرفی کلید میانبر )


نحوه ذخیره مجدد و تفاوت Save  و Save As  


نحوه تعیین فونت و مشخصات آن از طریق منو و ابزار


نحوه کپی و جابجایی متن در سند و آشنایی با Clipboard ( معرفی کلید میانبر )


نحوه Bullet & Numbering  بر روی متن


تنظیمات پاراگراف از طریق منو و ابزار ( Paragraph )


نحوه تعریف Style  و مدیریت بر آن


نحوه جستجو متن در سند و جایگزینی متن و رفتن به مکان خاص در سند ( Find And Replace  )


نحوه طراحی جدول از روش های مختلف ( Table  )


نحوه کار با تصاویر – اشکال – نمودارهای سازمانی – چارت (Illustrations   (


نحوه ایجاد سرنویس و پانویس و شماره صفحه (Header & Footer  )


کار با Text Box  و Word Art


نحوه اضافه نمودن Object  به سند


نحوه اضافه نمودن تاریخ و زمان به سند ( Date & Time )


نحوه درشت نویسی اول پاراگراف ( Drop Cap  )


نحوه فرمول نویسی در سند ( Equation  )


نحوه قرار دادن کاراکتر ویژه به سند ( Symbol  )


Watermark  و نحوه قرار دادن آن در سند


نحوه قرار دادن کادر دور صفحات ( Border & Shading  )


نحوه قرار دادن طرح رنگ زمینه


نحوه قرار دادن سر نویس و پانویس به سند ( Header & Footer  )


نحوه تنظیمات قبل چاپ سند ( Page Setup  )


نحوه تنظیمات هنگام چاپ سند  ( Print )


نحوه طراحی پاکت نامه و ساخت برچسب ( Envelops And Label )


کار با Mail Merging


نحوه غلط یابی در سند ( Spelling & Grammar  )


حالت های نمایش سند ( Document View )


نمایش و یا عدم نمایش خط کش – خطوط راهنما و ...( Show / Hide  )


تقسیم یک سند به دو بخش و ...( Split  )


 روش استفاده از  help


حركت روی اسناد باز - بستن سند جاری یا همه اسناد باز


نحوه Zoom  صفحات سند


حذف یا اضافه كردن جعبه ابزار


 مشخصات و تنظیمات نرم افزار Word  (Word Option  )