تاثیرمهارتهای فروش بربهره وری تولید

تاثیرمهارتهای فروش بربهره وری تولید

نسخه v۱.۰
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۱
مگابایت
حجم

تلاش براي بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون همچون نيروي كار، سرمايه، مواد، انرژي و اطلاعات، هدف تمامي مديران سازمانهاي اقتصادي و واحدهاي توليدي صنعتي ومؤسسات خدماتي است. وجود ساختار سازماني مناسب،روشهاي اجرائي كارآمد، تجهيزات و ابزار كار سالم، فضاي كار متعادل و از همه مهم تر نيروي انساني واجد صلاحيت و شايسته از ضرورياتي هستند كه براي نيل به بهره وري مطلوب بايد مورد توجه مديران قرار گيرد. مشاركت كاركنان در امور و تلاشهاي هوشيارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط كاري مي تواند بر ميزان بهره وري در يك محيط پويا تأثير گذارد.روح فرهنگ بهبود بهره وري بايد در كالبد سازمان دميده شود كه در آن ميان نيروي انساني هسته مركزي را تشكيل مي دهد. يكي از مهم ترين اهداف در هر سازمان ارتقاي سطح بهره وري آن است و با توجه به اين كه انسان در ايجاد بهره وري نقشي محوري دارد درخواست هاي او در سازمان اثري كليدي به جا مي گذارد. ما در اینجا به بررسی تاثیر مهارت های فروش بر عملکرد فروش کارکنان با در اولیت قرار دادن بهره وری تولید خواهیم پرداخت.

logo-enamad logo-samandehi