مدیریت زمان

مدیریت زمان

Version 1.0
In-app Purchases
Install +100
Category Education
Size 3 MB
Last Update 2015 July 5
مدیریت زمان

مدیریت زمان

سیستو سافت
Version 1.0
In-app Purchases
Install +100
Category Education
Size 3 MB
Last Update 2015 July 5
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info


مفهوم مدیریت زمان
زمان
استفاده مؤثر و اثربخش از زمان
نقش مدیریت زمان
اولین اصل مدیریت زمان
زمان یک پدیده شخصی است
اصل دیگر در مدیریت زمان
مدیریت زمان با ۱۰ فرمان
مدیریت زمان در دانشگاه مجازی
۱۱ نکته در مدیریت زمان
استاد شدن در مدیریت زمان با این تکنیک ها
خودتان را مدیریت کنید نه زمان را
از وقــت خود به نحو احسن استفاده كنید
راههای طلایی برای مدیریت زمان
چند نكته كارساز در مورد مدیریت زمان
نگاهی دیگر به مدیریت زمان
مدیریت پروژه مدیریت زمان
تسلط بر زمان
مدیریت زمان در مدیریت بازار
موفقیت در زمان بندی
زمان را مدیریت كنید
راهکار اصل درمدیریت زمان
قاتلین با لفطره زمان
زمان روی سراشیبی گذر
مدیریت بر دانش مساوی است با مدیریت بر خود
مدیریت بر دانش = مدیریت بر خود
زمان، راز موفقیت
برنامه ریزی و مدیریت زمان
نگاهی کوتاه به مدیریت زمان
مدیریت زمان ضمن احترام به دیگران
هنر مدیریت زمان
مدیریت زمان در سازمان ها
مدیریت زمان در تجارت
زمان چیست؟
۱۱ تـوصـیـه آسـان بـرای مـدیـریـت زمـان
مطالعات دانشگاه Stanford در مورد مدیریت زمان
چگونه زمان را اداره کنیم؟
دریچه ای بر مدیریت زمان
مدیریت زمان و جامعه ما
مدیریت زمان و اهمیت آن در کتابداری
و...
User Reviews - 53 Rates
4.7 from 5
5
4
3
2
1
صداقت
صداقت
2020/08/28
خوب
همدم شب
همدم شب
2018/12/01
عالیه برنمه های زیادی راخریدم نصب کردم همان اول متوقف شده اند 30000 تومن بااین وضعیتی که همه داریم خیلی زیاده باتشکر
سهراب
سهراب
2018/01/27
خوب بودکامل فعال باشدبهتراست