مقالات زیست شناسی

مقالات زیست شناسی

نسخه ۱.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم


مفهوم جذب در علوم مختلف    
سلول ها چرا و چگونه حرکت می کنند؟    
تفاوت ژنوتیپ و فنوتیپ    
تفاوت آلل ها و ژن ها
مکان، ساختار و تعداد کروموزوم ها    
ساختمان و نقش DNA    
چرا ما شبیه والدینمان هستیم؟    
15 تفاوت بین سلول های گیاهی و جانوری    
قوانین طبقه بندی گیاهان و جانوران    
مقایسه یوکاریوت ها و پروکاریوت ها    
سلول های یوکاریوت و پروکاریوت    
شباهت ها و تفاوت های میکروب ها    
چرا سلول های عصبی مقاومت زیادی دارند؟    
انواع سلول ها    
اندازه، شکل و وظیفه سلول ها    
میکروارگانیسم ها چه هستند؟    
بیوتکنولوژی چیست؟    
درباره سلول ها    
تأثیر زیست شناسی گیاهی در مبارزه با مشکلات بشر    
چگونه تک سلولی ها به چند سلولی تبدیل شدند؟    
مرگ سلولی چیست؟    
موجوداتی شگفت انگیز به نام ویروس ها    
تک یاخته ها چه موجوداتی هستند؟    
انگل ها چگونه موجوداتی هستند؟    
اهمیت تکثیر جانوران در حال انقراض (سمندر لرستانی)
تعیین فنوتیپ های القایی مقاومت به کلیندامایسین در استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس های کوآگولاز منفی مقاوم به متی سیلین
مطالعه بافت شناسی ناحیه آزاد اندام جفت گیری شتر نر یک کوهانه
کشت خالص ژیاردیا لامبلیا از نمونه های مختلف مدفوع
چشم رنگی
جداسازی ژن گلوکز اکسیداز آسپرژیلوس نایجر و کلونینگ آن در پروکاریوت ها
بررسی تأثیر عصاره زعفران بر بافت شناسی بیضه در موش کوچک آزمایشگاهی
پویایی جمعیت و زی توده کرم پرتار (Streblospio gynobranchiata (Spioonidae در خلیج گرگان (ساحل بندر گز)- جنوب شرقی دریای خزر
اثر کادمیوم در حضور غلظت های مختلف نمک NaCl بر روی شاخص های رشد در جلبک سبز تک سلولی Dunaliella salina
گروه بندی ژنتیکی تعدادی سویه ریزوبیومی بومی خاکهای ایران با استفاده از تکنیکهای S-۲۳S IGS PCR-RFLP۱۶ و پروفیل پلاسمیدی
بررسی اثر استرس شنا بر Tolerance حاصل از تجویز مرفین در موش‌های سوری
مطالعه حشرات شکارگر کنه قرمز اروپایی در سمیرم اصفهان و بررسی زیست شناختی کفشدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant در آزمایشگاه
مطالعه بافت شناسی کبد و لوزالمعده و مجاری آنها در ماهی ازون برون
بررس


,...

logo-enamad logo-samandehi