خورشید گرفتگی های پیش از میلاد

خورشید گرفتگی های پیش از میلاد

نسخه ۱.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم


خورشیدگرفتگی ۱ آوریل ۱۹۱۲ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ آوریل ۱۹۳۱ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ آوریل ۱۹۵۰ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ آوریل ۴۰۶ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ آوریل ۸۷۰ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ آوریل ۹۲۷ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ اکتبر ۱۰۴۷ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ اکتبر ۱۰۸۵ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ اکتبر ۱۴۶ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ اکتبر ۱۵۶۸ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ اکتبر ۵۴۵ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ اکتبر ۵۶۴ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ اکتبر ۵۸۳ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ اکتبر ۶۰۲ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ اوت ۱۰۱۷ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ اوت ۱۰۳۶ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ اوت ۱۴۸۱ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ اوت ۱۵۴۶ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ اوت ۴۷۷ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ اوت ۴۹۶ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ اوت ۵۱۵ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ اوت ۹۶۰ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ دسامبر ۱۱۵۳ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ دسامبر ۱۱۹۹ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ دسامبر ۱۲۱۸ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ دسامبر ۱۴۹ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ دسامبر ۱۶۵۵ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ دسامبر ۱۶۸ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ دسامبر ۱۷۲۰ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ دسامبر ۱۷۳۹ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ دسامبر ۱۷۵۸ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ دسامبر ۶۱۳ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ دسامبر ۶۸۹ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ دسامبر ۷۵۴ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ ژانویه ۱۰۲ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ ژانویه ۱۲۱ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ ژانویه ۱۲۲۰ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ ژانویه ۱۲۶۶ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ ژانویه ۱۲۸۵ پیش از میلاد
خورشیدگرفتگی ۱ ژانویه ۱۴۰ پیش از میلاد


,...

logo-enamad logo-samandehi