ژنتیک جمعیت

ژنتیک جمعیت

نسخه ۱.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۴
مگابایت
حجم


تک‌گروه
تنوع ژنتیکی
چندریختی تک-نوکلئوتید
خانواده ژن
خزانه ژنی
درون‌زایی
درون‌همسری
دورگه
رانش ژن
سازواری
سمندر مکزیکی
شارش ژن
فراوانی آلل
گلوگاه جمعیت
محرم (خویشاوند)
منشأ آفریقایی انسان مدرن
مهاجرت انسان‌های اولیه
نزدیک‌ترین نیای مشترک
نظریه آمیختگی
هایپرگمی
هوش و نژاد
آدم کروموزوم Y
جهان‌نیای پایانی
حوای میتوکندریایی
رودی بیرون از باغ بهشت
مهاجرت انسان
هاپلوتیپ
ازدیاد جمعیت
پویایی‌شناسی جمعیت
تراکم جمعیت
جمعیت
حقوق باروری
رشد جمعیت
سیاست تک‌فرزندی
میزان زاد ولد
امید به زندگی
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد
میزان مرگ‌ومیرکودکان
مرگ و میر نوزادان
نسل کشی


,...

logo-enamad logo-samandehi