عملیات دو تایی در ریاضی

عملیات دو تایی در ریاضی

نسخه ۱.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم


اصل متمم (ترکیبیات)
اگر و تنها اگر
الحاق (علوم کامپیوتر)
بردار ستونی
ترکیب تابع
تفاضل متقارن
تفریق
تقسیم
تکرارشونده
توان (ریاضی)
توزیع‌پذیری
جمع (ریاضی)
خاصیت جابه‌جایی
دوشرطی منطقی
شرطی منطقی
شرکت‌پذیری
ضرب (ریاضی)
ضرب خارجی
ضرب داخلی
ضرب دکارتی
ضرب دیریکله
ضرب ماتریس
عطف منطقی
عمل دوتایی
عملیات پیمانه
عنصر وارون
عنصر همانی
فصل منطقی
کانولوشن
کروشه پواسون
لگاریتم گسسته
نقیض یا
یای انحصاری
برابری منطقی
رابط‌های منطقی
شرطی معکوس
نقیض
نقیض شرطی
اکتنیون
فضای همبند ساده


,...

logo-enamad logo-samandehi