لجبازی

لجبازی

Version 1.0
Free
In-app Purchases
<10
Active installs
Education
Category
3
MB
Size


لجبازی می تواند زندگی مشترک را به بن بست بکشاند
لجبازی کودکان، جزو طبیعت آنهاست
لطفا همیشه کوتاه نیایید
لطفاً این بازی خطرناک را انجام ندهید
چرا کودکم لجبازی میکنه
راهکارهای مقابله با لجبازی در کودکان
ناسازگاری در قالب لجبازی
چند روش برای جلوگیری از لجبازی کودکان
لجبازی و نافرمانی در کودکان و نوجوانان
لجبازی کودکان را بفهمید
درمان لجبازی کودکان
پاسخ مناسب به لجبازی های کودکانه
آیا لجبازی کودک شما یک اختلال است
لجبازی با اعمال خشونت درمان نمی شود
لجبازی و استقلال شخصیتی
در برابر لجبازی کودکان چه کنیم
لجبازی بچه ها
اختلال لجبازی و نافرمانی
لجبازی کودکان را بپذیرید
هفت پنجره برای درمان لجبازی
راه‌های پیشگیری از لجبازی کود‌کان
لجبازی و بهونه گیری خیلی بده
رفتار والدین، مهم ترین علت لجبازی کودکان
یک کلک برای عوض کردن تصمیمش
استقلال طلبی کودکان را لجبازی تلقی نکنیم
این کار را هرگز با کودک لجبازتان انجام ندهید
نکاتی مهم در برخود با همسر لجباز
بچه ها را تهدید نکنید، لجباز می شوند
چرا فرزندتان لجباز است
تهدید، بچه‌ها را لجباز می‌کند
وقتی تو لجباز می شوی
با فرزند لجبازم چگونه رفتار کنم
۱۰ راه برای مقابله با لجاجت کودک
زنگ خاموشی برای لجبازها
با کودک لجبازم چه کنم
لج پیری و معرکه گیری
مرغ من یک پا دارد
بی محلی کردن به لجبازها
کودکان و لجاجت
زبان بدن لج بازها


,...

logo-enamad logo-samandehi