خیاطی

خیاطی

Install from Bazaar
In-app Purchases
50
Active installs
Education
Category
10
MB
Size

 خانوᓄـای ✁خیاط! ✁
 شـᓄـایی ڪًـه دنبال ᓄـدل های جدید و شیڪً و خاص ᓄـی گردید؟ ✁
 شـᓄـایی ڪًـه ᓄـیخای شیڪً بگردی؟ ✁
 شـᓄـایی ڪًـه ᓄـیخای واسه ᓄـشتریات ᓄـدل داشته باشی! ✁
 ᓄـدلای جدید و ناناز واستوטּ گزاشتیـᓄـ..... ✁
☚ تقدیـᓄـتوטּ☛ ...✗✗شیڪً و ساده ✗✗بگردید 

logo-enamad logo-samandehi