عبید زاکانی

عبید زاکانی

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
50
Active installs
Books & Reference
Category
827
KB
Size


در وصف معشوق
غزل
سخن در عشق
عرض شوق
دلم زین بیش غوغا برنتابد
واقف شدن معشوق از حال عاشق
پیغام فرستادن عاشق به معشوق
غزل همام
پیغام رسانیدن قاصد
خطاب معشوق با قاصد
ز سوز عشق من جانت بسوزد
تمامی سخن معشوق
رسیدن جواب عاشق بمعشوق
پیغام فرستادن بمعشوق
رفتن قاصد پیش معشوق
جواب گفتن معشوق بقاصد
حدیث گفتن قاصد با معشوق
پاسخ معشوق قاصد را بار دیگر
وصف بهار
گر آن مه را وفا بودی چه بودی
رسیدن قاصد و بشارت و عنایت معشوق
آمدن معشوق به خانهٔ عاشق
در صفت وصال
در صفت حال
در زوال وصال و شب فراق
آگاه شدن عاشق از حال معشوق
در خواب دیدن عاشق معشوق را
پیغام فرستادن عاشق بمعشوق
مناجات
در خاتمهٔ کتاب
ترجیع بند
موش و گربه
و...

logo-enamad logo-samandehi