جٌک

جٌک

Install from Bazaar
In-app Purchases
100
Active installs
Entertainment
Category
5
MB
Size

دوستان ارجمند:


خنده بر هر درد بی درمان دواست.


اگه می خواین شاد باشین


اگه می خواین روحیه تون عوض بشه


اگه می خواین وقت و بی وقت خنده تون بترکه


اگه می خواین گل بگید و گل بشنوید


اگه می خواین یه دل سیر بخندید


اگه می خواین تو جمع دوستاتون شاد و شنگول باشین


اگه می خواین لحظه هاتون با خنده رنگ شادی بگیره


اگه حوصله تون سر رفته


اگه غم افتاده تو دلتون


اگه می خواین خستگیتون در ره


اگه می خواین با یه جنگ شادی لحظه هاتونو پر کنین


برنامه ی « جک » تقدیم به شما.

logo-enamad logo-samandehi