از قانون جذب بیشتر بدانید

از قانون جذب بیشتر بدانید

نسخه ۲.۲
۱۰۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۲
مگابایت
حجم

به نام خالقی که وجودم ز وجودش گشته موجود
درزندگي به دوگروه متفاوت از اشخاص بر ميخوريم.يکي شاد،سرحال،اميدوار و موفق،وديگري مأيوس،بدبين،منفي باف و ناتوان.گروه نخست،همواره پيش مي تازند و رازي که از نسلي به نسل ديگرمنتقل ميشودو«راز قانون جذب» نام داردو موجبات پيشرفت وترقي آدمي را فاش و آشکار ميسازد.
هیچ کس به کسب یا جمع آوری این نیرو نیاز ندارد چون منبع این نیروی بیکران در وجود خود شماست،فقط باید بدانید که چطور میتوانید آنرا در خدمت خود بگیرید ودر تمامی ابعاد زندگی از آن بهره مند شوید.وقتی از قدرت و توانایی ذهنی تان آگاه شدید به سادگی میتوانید آنرا مورد استفاده قرار دهید.این نیروی بزرگ قادر است مجهولات و معماهای دشواری که تا این زمان از آنها می ترسیدیدو جرأت واجهه با آنرا نداشتید را بسادگی برایتان حل کند.پس از پی بردن به این راز بزرگ به آسانی راهتان را در زندگی پیدا کنید و موانع کوچک و جزئی به هیچ وجه سر راهتان را نمیگیرد.
این برنامه شامل آنچه که باید از قانون جذب بدانیم و همچنین
50 پیام قانون جذب به همراه تفسیر کوتاهش در راستای تکامل و تثبیت ( قانون جذب ) طراحی شده است .
فهرست مطالب :
راز وجود خود شما
تقدير چيست؟
همه چيز را از خداوند بخواهيد
به کامل بودن خود پي ببريد
شگفتي هاي ضمير ناخودآگاه و شعور باطن
قدرت ذهني تان را افزاش دهيد
اختيار زندگيتان را بدست بگيريد
نحوه ي بکار گيري نيرو هاي دروني
به دگرگوني و تغيير بينديشيم
کائنات ، هميشه در خدمت شماست
شکرگزاري ،يکي از مهم ترين راز جذب خواسته ها
سازنده خوشبختي ، خودتان هستيد
افکار منفي رااز صفحه ي ذهنتان بزدائيد
براي مشکلتان ، راه حل معنوي پيدا کنيد
سازنده ی سرنوشت،خود شما هستید
به خودتان عشق بورزید
به ندای قلبتان گوش بسپارید
عبور از موانع ذهنی
تفکر چیست؟
تحت تاثیر القائات روشن قرار بگیرید
از شناخت خدا تا رسیدن به آرزوها
بخشش ازمهمترین عوامل جذب خواسته ها
تاثیر دعا بر زندگی
پول و ثروت را به زندگیتان وارد کنید
تفکر نامحدود
و همچنین
فهرست پنجاه پیام قانون جذب به همراه تفسیرش
پیام اول قانون جذب
پیام دوم قانون جذب
پیام سوم قانون جذب
پیام جهارم قانون جذب
پیام پنجم قانون جذب
پیام ششم قانون جذب
پیام هفتم قانون جذب
پیام هشتم قانون جذب
پیام نهم قانون جذب
پیام دهم قانون جذب
پیام یازدهم قانون جذب
پیام دوازدهم قانون جذب
پیام سیزدهم قانون جذب
پیام چهاردهم قانون جذب
پیام پانزدهم قانون جذب
پیام شانزدهم قانون جذب
پیام هفدهم قانون جذب
پیام هجدهم قانون جذب
پیام نوزدهم قانون جذب
پیام بیستم قانون جذب
پیامب یست و یکم قانون جذب
پیام بیست و دوم قانون جذب
پیام بیست و سوم قانون جذب
پیام بیست چهارم قانون جذب
پیام بیست و پنجم قانون جذب
پیام بیست و ششم قانون جذب
پیام بیست و هفتم قانون جذب
پیام بیست و هشتم قانون جذب
پیام بیست و نهم قانون جذب
پیام سی م قانون جذب
پیام سی و یکم قانون جذب
پیام سی و دوم قانون جذب
پیام سی و سوم قانون جذب
پیام سی و چهارم قانون جذب
پیام سی پنجم قانون جذب
پیام سی ششم قانون جذب
پیام سی هفتم قانون جذب
پیام سی هشتم قانون جذب
پیام سی نهم قانون جذب
پیام چهلم قانون جذب
پیام چهل و یکم قانون جذب
پیام چهل و دوم قانون جذب
پیام چهل و سوم قانون جذب
پیام چهل و چهارم قانون جذب
پیام چهل و پنجم قانون جذب
پیام چهل و ششم قانون جذب
پیام چهل و هفتم قانون جذب
پیام چهل و هشتم قانون جذب
پیام چهل و نهم قانون جذب
پیام پنجاه م قانون جذبمنابع :
www.ninisite.com

logo-enamad logo-samandehi