زیبار نسخه متصدیان حمل

زیبار نسخه متصدیان حمل

Version 1.0.0
+10
Install
Finance
Category
7 MB
Size
زیبار نسخه متصدیان حمل

زیبار نسخه متصدیان حمل

zibar team
Version 1.0.0
+10
Install
Finance
Category
7 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

زیبار پلتفرم جدید اعلام بار
زیبار این افتخار را دارد
که هر روزه خدمات خود را به رانندگان و شرکت های حمل و نقل ارائه دهد و با
صرفه جویی در زمان، نقطه اتصال بین شرکت ها و رانندگان باشد. زیبار همواره
تلاش کرده است که تکیه گاه محکمی برای شما باشد و کمی از دردسر های گرفتن
بار بکاهد. سامانه اعلام بار زیبار تلاش میکند در عین سادگی، ظرافت و بدون
فوت وقت، بستری محکم و قابل اطمینان برای تمامی کاربران خود باشد.وب سایت:

https://zibar.ir

User Reviews - 0 Rates
0 from 5
5
4
3
2
1