ضمانتنامه های بانکی

ضمانتنامه های بانکی

نسخه v۱.۰
+۵۰
نصب فعال
امور مالی
دسته
۱
مگابایت
حجم

با توجه به رونق کسب و کار در این روزها بانکها می توانند خدمات خوبی را در جهت رونق گرفتن هر چه بیشتر اقتصاد ایفا کنند. یکی از خدمات بانکها مورد استقبال اهالی اقتصاد قرار گرفته ضمانتنامه های بانکی هستند.


ضمانتنامه، سندی است که به موجب آن بانک یا مؤسسه اعتباری بـه طـور غیـر قابـل برگشـت متعهـد می شود به محض اعلام کتبی ذینفع مبنی بر مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن در طول مدت اعتبار (قبـل از سررسید یا در سررسید)، بدون هیچ گونه قید و شرط و یا با تحقـق شـرطی کـه در زمـان صـدور تعیـین گردیده است، وجه مطالبه شده را به ذینفع پرداخت نمایـد.


در این برنامه اطلاعات کاملی درمورد ضمانتنامه، شرایط دریافت آن، انواع آن، مدارک مورد نیاز برای دریافت آن، شیوه محاسبه کارمزد بانکی آن و ... دریافت خواهید کرد.

logo-enamad logo-samandehi