وشو کار شو

وشو کار شو

Install from Bazaar
In-app Purchases
10
Active installs
Sports
Category
3
MB
Size

حرکات استاندارد يک فرم نانچوان ووشو ?
حرکات استاندارد يک فرم نانچوان ووشو ?
درجه بندي ابتدايي ووشو (تا کمربند مشکي)
راهکارهاي افزايش سرعت در ورزشهاي رزمي
روش تمرين با کيسه بوکس
شمارش اعداد در ووشو
عوامل مهم براي پيروزي در يک مبارزه رزمي
و...........

logo-enamad logo-samandehi