وسایل باشگاه بدن سازی

وسایل باشگاه بدن سازی

Version
رایگان
In-app Purchases
50
Active installs
Health & Fitness
Category
22
MB
Size

 
پرس سينه هالتر
پرس سينه دمبل 
پرس سينه هالتر دست جمع 
پرس سينه دستگاه
قفسه سينه دمبل 
پروانه 
کراس اور 
پلاور دمبل 
پارالل 
پلاور هالتر 
پرس بالا سينه هالتر 
پرس بالا سينه دمبل 
قفسه بالا سينه دمبل
پرس بالاسينه دمبل  موازي 
پرس سينه دستگاه نشسته 
قفسه بالا سينه سيم کش 
تمرينات شنا   
پرس زير سينه
پرس زير سينه دمبل 
قفسه زير سينه دمبل 
جلو بازو(دو سر بازويي
 جلو بازو هالتر ايستاده
جلو بازو هالتر ايستاده دست جمع
جلو بازو هالتر ايستاده دست باز 
جلو بازو هالتر لاري 
جلو بازو هالتر ايستاده دست برعکس 
تمرينات ديگر جلو بازو
تمرينات جلو بازو با دمبل
جلو بازو دمبل ميز شيب دار
جلو بازو دمبل تک خم
جلو بازو دمبل خوابيده
 

logo-enamad logo-samandehi