آموزش برنامه کاربردی Visual Basic

آموزش برنامه کاربردی Visual Basic

نسخه ۱.۳
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۵۰
مگابایت
حجم

آموزش  طراحی برنامه های کاربردی در  Visual Basic :


این مجموعه به آموزش  طراحی برنامه های کاربردی در  Visual Basic می پردازد.


سرفصل های این دوره آموزشی عبارتند از:


فصل اول : برنامه سازی ویندوز فرم


بررسی فرم های استاندارد ویندوز


ایجاد یک پروژه از نوع Windows Forms


نحوه کار با کنترل ها بر روی فرم


نحوه کار با رویدادها


مدیریت رویدادها (Event Handling)


فصل دوم : بررسی ویژگی های کلاس فرم


نامگذاری کلاس فرم


تعیین Accept Button  برای فرم


خاصیت Active Mdi Child


خواص مربوط به اندازه فرم


تعیین پس زمینه فرم


تعیین Cancel Button  برای فرم


خواص مربوط به نحوه نمایش فرم


سایر خواص کلاس فرم


بررسی متدهای کلاس فرم


بررسی رویدادهای کلاس فرم


فصل سوم : استفاده از فرم ها


کدنویسی فرم های ویندوز


مخفی و آشکار ساختن کنترل های روی فرم


خاصیت Tab Index


اضافه کردن کنترل ها در زمان اجرا


ایجاد برنامه های چندفرمی ( بخش اول )


ایجاد برنامه های چندفرمی ( بخش دوم )


فصل چهارم : بررسی ویژگی های عمومی کنترل ها


آشنایی با کنترل ها


بررسی خواص عمومی کلاس کنترل


سایر خواص کلاس کنترل


متدهای عمومی کلاس کنترل


رویدادهای عمومی کلاس کنترل


فصل پنجم : کنترل های پرکاربرد


کنترل دکمه


بررسی خواص اختصاصی دکمه ها


رویدادهای مربوط به دکمه ها


کنترل Check Box


خواص اختصاصی کنترل Check Box


رویدادهای مربوط به کنترل Check Box


کنترل Check List Box


رویدادهای مربوط به کنترل Check List Box


کنترل Combo Box


پرکردن Combo Box از طریق برنامه نویسی


فصل ششم : استفاده از Label ها


کنترل Label


تکمیل فرم با استفاده از Label ها


کنترل Link Label


فصل هفتم : کار با انواع لیست ها


کنترل List Box


تعیین ویژگی ها در زمان اجرا


افزودن آیتم های جدید در زمان اجرا


دسترسی به آیتم ها


کنترل Last View


تعیین سایر ویژگی ها


متدها و رویدادهای مربوط به Last View


فصل هشتم : سایر کنترل های عمومی


کنترل Notify Icon


کنترل Numeric Up/Down


کنترل Picture Box


کنترل Progress Bar


استفاده از یک Timer جهت شبیه سازی پروسه


کنترل Radio Button


کنترل Text Box


متدها و رویدادهای مربوط به کنترل Text Box


تغییردادن برخی ویژگی های کنترل Text Box


کنترل Tool Trip


فصل نهم : طراحی منو و نوار ابزار


طراحی منو به کمک کنترل Menu Strip


تنظیمات آیتم های منو


تکمیل آیتم های منو


طراحی نوار ابزار به کمک کنترل Tool Strip


تعیین آیتم های نوار ابزار


تکمیل آیتم های نوار ابزار


درس اول از فصل های یک تا پنج این برنامه رایگان بوده و مابقی از طریق پرداخت درون برنامه ای بازار قابل تهیه می باشند.


 

logo-enamad logo-samandehi