آموزش تکنیکهای پیشرفته  SQL server

آموزش تکنیکهای پیشرفته SQL server

نسخه ۱.۳
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۵۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۴۲
مگابایت
حجم

در این مجموعه به آموزش تکنیک های پیشرفته ذخیره و بازیابی اطلاعات در Sql server پرداخته می شود.


سرفصل های این برنامه عبارتند از:


فصل اول : بازیابی اطلاعات در SQL Server


جابجاکردن پایگاه های داده در SQL با استفاده از Attach


نحوه عملکرد دستور Backup


بازیابی فایل های Backup با استفاده از دستور Restore


یک مثال برای دستورات Backup و Restore


فصل دوم : کار با Stored Procedure ها


آشنایی با Stored Procedure ها


فرم کلی برای ایجاد Stored Procedure ها و اجرای آنها


پارامترهای درون Stored Procedure


پارامترهای درون Return Value یا مقدار بازگشتی


Output Parameters یا پارامترهای خروجی


امنیت در Stored Procedure ها


دسترسی به Stored Procedure ها بصورت گرافیکی


انواع Stored Procedure ها


فصل سوم : کار با Function ها


آشنایی با Function ها


کار با Scalar Function ها


کار با Table Function ها


ایجاد تغییرات در یک Function و حذف آن


کار با Function ها بصورت گرافیکی


جدول Sys.Object


فصل چهارم : کار با Trigger ها


آشنایی با Trigger ها


ساخت و استفاده از DML Trigger ها


مثال هایی راجع به DML Trigger ها


جداول Inserted و Deleted


استفاده از جداول Inserted و Deleted در چند نمونه


ایجاد تغییرات در یک Trigger و حذف آن


دسترسی به DML Trigger ها بصورت گرافیکی


Trigger های بازگشتی (Recursive) یا تودرتو


(Nasted)


کار با DDL Trigger ها


دسترسی گرافیکی به DDL Trigger ها


فصل پنجم : کار با Cursor ها


آشنایی با Cursor ها


انواع Cursor


فرم کلی تعریف یک Cursor


نحوه استفاده از Cursor ها


آشنایی بیشتر با دستور Fetch


به روز درآوردن و حذف کردن سطرها بوسیله یک Cursor


چند  مثال در مورد Cursor ها


فصل ششم : کار با Index ها


آشنایی با Index ها


آشنایی با Clustered Index


آشنایی با Non Clustered Index


فرم کلی ایجاد Index ها


کار با Index ها بصورت گرافیکی


تاثیر Index ها بر روی Query ها


بازسازی Index ها


فصل هفتم : کار با Transaction ها


آشنایی با Transaction ها


تراکنش های صریح یا Explicit Transaction


استفاده از Save Point


تراکنش های ضمنی یا Implicit Transaction


تراکنش های خودکار یا Auto Commit Transaction


فصل هشتم : همزمانی یا Concurrency


آشنایی با انواع همزمانی ها


حالت همزمانی Last Update


همزمانی Dirty Read


همزمانی Non Repeatable Read


همزمانی Phantom Read


انواع روش های برخورد با همزمانی


آشنایی با Isolation Level ها


وقوع Dirty Read  و نحوه مقابله با آن


وقوع Inconsistent Analysis و نحوه مقابله با آن


وقوع Phantom Read و نحوه مقابله با آن


استفاده از Snapshot Isolation Level


چگونگی وقوع Dead Lock


دستور Set Lock Timeout


انواع Lock ها در SQL Server


دستور Select … (nolock)


فصل نهم : امنیت کاربران و تعیین سطوح دسترسی


Authentication در SQL Server


آشنایی با تعدادی دستور در مورد Login ها


Roles یا نقش ها در SQL Server


آشنایی با تعدادی دستور در مورد Role ها


دستورات DCL


دستور Revoke و Deny


آشنایی با دو Stored Procedure سیستمی دیگر


فصل دهم : ایجاد گزارش با استفاده از Visual Studio


نحوه ایجاد گزارش


تهیه یک گزارش به عنوان نمونه


اضافه کردن جزئیات بیشتر به گزارش


 


درس اول از فصل های یک تا پنج این برنامه رایگان بوده و مابقی از طریق پرداخت درون برنامه ای بازار قابل تهیه می باشند.


توجه مهم: در صورت استفاده از نسخه کامل برنامه ، فایلهای تمرین آن را از لینک زیر دانلود نمایید:


www.Tinapakhsh.com/sql2.zip


 

logo-enamad logo-samandehi