آموزش CATIA (نقشه کشی و جوشکاری)

آموزش CATIA (نقشه کشی و جوشکاری)

نسخه ۱.۳
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۵۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۵۶
مگابایت
حجم

این مجموعه به آموزش نرم افزار CATIA (در شاخه نقشه کشی ، ورق کاری و جوشکاری) می پردازد که شامل دو بخش مقدماتی و پیشرفته می باشد.

برخی از سرفصلهای این دوره عبارتند از:

فصل اول: ایجاد نما از قطعات
آشنایی با محیط Drafting
ایجاد نماها بااستفاده از دستور View Creation
کاربر روی نماها
تعیین خصوصیات نقشه
فارسی نویسی در Catia
نقشه کشی در Catia
نوار ابزارMeasure
فصل دوم : نوار ابزار Views
ایجاد نمابا استفاده ازدستورات نوارابزارViews
سایر روشهای ایجادنماهای مختلف
تهیه نقشه از قطعات ورقکاری شده
استفاده از دستور projection
ایجاد نماهای مایل
آشنایی با نماهای برش خورده
ایجادنماهای برش خورده شکسته شده
ایجاد نماهای برش خورده مایل
دستورOffset Section Cut
فصل سوم : نماهای پیشرفته
ایجاد نماهای جزئی
دستورDetail View Profile
دستورClipping View
کوتاه ساختن قسمتهای طولانی نقشه
ایجاد نماهای شکسته شده
فصل چهارم : اندازه گذاری نقشه ها
آشنایی با نوار ابزارDimensioning
اندازه گذاری نماهابااستفاده از دستورDimensions
بررسی سایر دستورات نوارابزارDimensions
تعیین موقعیت سوراخها در نقشه
نشان دادن پخ در نقشه
نشان دادن سوراخ های رزوه دار در نقشه
راههای اندازه گیری سریع نماها
نمایش اندازه های ایجادشده بصورت خودکار
فصل پنجم : تعیین خصوصیات اندازه ها
تعیین خصوصیات اندازه ها
سایرگزینه های مربوط به خواص اندازه ها
تلرانس گذاری روی اندازه ها
تعیین خصوصیات خطوط اندازه
فصل ششم : تلرلنس های هندسی
آشنایی با تلرانس های هندسی
تلرانس های تختی و گردی
تلرانس های فرم
تلرانس های زاویه و توازی
تلرانس های موقعیت ، هم مرکزی و تقارن تلرانس های لنگی
فصل هفتم : ایجاد علائم گوناگون در نقشه
آشنایی با نوار ابزارAnnotations
ایجادعلامت صافی سطح
ایجاد نشانه اتصال جوشی
نشان دادن اتصالات جوشی در نقشه
سایر گزینه های دستور Welding Symbol
ایجاد جدول در نقشه
آشنایی با نوار ابزارDress Up
مشخص کردن محورها و سوراخ ها درنقشه
ایجاد هاشور و فلش در نقشه
فصل هشتم : نکات تکمیلی محیط Drafting
تهیه نقشه از مجموعه های مونتاژی
شماره گذاری قطعات مجموعه مونتاژی
مشخص کردن قطعات بوسیله کدآنها
تهیه جدول لیست قطعات
ایجاد نقشه های مربوط به قطعات استاندارد
پرینت گرفتن از نقشه ها
ایجاد جدول مشخصات نقشه
تعیین خصوصیات جدول مشخصات نقشه
فصل نهم : طراحی اتصالات جوشی
آشنایی با محیط Weld Design
تعیین خصوصیات جوش گلویی
ایجاد جوش گلویی دوطرفه
تهیه نقشه از جوش گلویی
تهیه اتصال جوشی سربه سر
تهیه نقشه ازجوش سربه سر
طراحی اتصال جوشی جناغی
جوش جناغی دوطرفه وتهیه نقشه از آن
ایجاداتصال جوشی نیم جناغی
طراحی اتصال جوش لاله ای
طراحی اتصال جوش نیم لاله ای

این مجموعه بجز سرفصل های مقدماتی بالا شامل بخش پیشرفته نیز می باشد که عنوانهای آنها اینجا ذکر نشده است.

درس اول از فصل های یک تا پنج این برنامه رایگان بوده و مابقی از طریق پرداخت درون برنامه ای بازار قابل تهیه می باشد.


 

logo-enamad logo-samandehi