تست خرابی بوستر ترمز خودرو

تست خرابی بوستر ترمز خودرو

Version
Free
In-app Purchases
<10
Active installs
Education
Category
3
MB
Size

اقدامات اوليه براي حذف صداي ترمز اتومبيل
تاثير ديفرانسيل جلو يا ديفرانسيل عقب بودن خودرو بر صداي ترمز
ملاحظات توليدي و مونتاژي براي حذف صداي ترمز
ارتباط نوع صداي ترمز و نوع عيب
دسته بندي صداي ترمز بر اساس فركانس توليدي
توليد يا عدم توليد صدا با توجه به نوع ماده مصرفي
ميزان تغييرات شدت صدا با توجه به ميزان سطح سايش
نكات اجرايي در تعويض لنت ترمز
نكاتي براي بهبود ترمزگيري و افزايش عمر لنت ترمز


و...........

logo-enamad logo-samandehi