تعمیر خودروی سمند

تعمیر خودروی سمند

Version 6
40,000 Tomans
Install <10
Category Education
Size 731 KB
Last Update 2016 February 24
تعمیر خودروی سمند

تعمیر خودروی سمند

grouh abi
Version 6
40,000 Tomans
Install <10
Category Education
Size 731 KB
Last Update 2016 February 24
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

تعويض لنت‌هاي ترمز جلو ديسکي سمند
تعويض لنت ترمز عقب کاسه‌اي سمند
بررسي محلول خنک کننده
پر کردن رادياتور
نحوه جدا کردن باتري
نکاتي در مورد باتري خودرو
بررسي روغن ترمز
در صورت کم بودن ولتاژ باتري به نکات زير توجه کنيد
عيوب متداول باتري
باتري SSB
جا زدن تيغة برف پاک کن
روش برخورد، در صورت بروز نشتي گاز*
 تعويض چراغ سقفي جلو و چراغ سقفي عقب ونقشه خواني واينه آرايش
تعويض چراغ پلاک خودرو و چراغ در
 تعويض چراغ ترمز بالا )طاقچة عقب
 تعويض چراغ راهنماي عقب و چراغ هاي ترمز عقب
چراغ مه شکن جلوعويض 
 نحوه تعويض چراغ صندوق عقب
 طريقه بکسل از جلو
تعويض چراغ راهنماي عقب و چراغ هاي ترمز عقب*
محل جک در زير خودرو
 نحوه جک زدن زير خودرو
سنسور دور موتور
روشهاي تست سنسور
ع?وب? که در صورت خراب? سنسور در موتور ا?جاد م? گردد
 نحوه شارژ اضطراري باتري
نحوه شارژ باتري با دستگاه شارژ
بکسل کردن خودرو
 نحوه تعويض چراغ هاي دنده عقب و مه شکن عقب
جعبه فيوزو نحوه تعويض فيوز
جعبه فيوز محفظة موتور*
تعويض چراغ جلو نور بالا و چراغ نور پايين 
تعويض چراغ هاي راهنماي جلو و چراغ هاي کوچک
نحوه تعويض چراغ هاي چشمک زن بغل
چراغ هاي دنده عقب و مه شکن عقب
نشانگر ساييدگي تاير
اندازه گيري جريانو اندازگيري ولتاژ
عيوب آلترناتور و نحوه تست آلترناتور
ديودها
آلترناتور
ع?ب ?اب?  و روش تست قطعه
پروسه شناسا?? وضع?ت در?چه گاز موتوردار 
قسمت هاي تشک?ل دهنده در?چه گاز و عملکرد 
روش بازرسي سطح روغن موتور
نحوه ريختن روغن موتور
بررسي سطح روغن فرمان هيدروليک
فرمان هيدروليک
عواملي که باعث خرابي سوپاپ ها مي شوند
سنسور تعيين موقيعت ميل سوپاپ
روش هاي عيب يابي سنسور ميل سوپاپ
معايب دلکو
آشنايي با واير شمع در خودرو
چطور با بررسي وضعيت شمع به وضعيت موتور پي ببريم؟
پمپ بنزين
عيب يابي گيربکس
مهمترين دلايل روشن شدن چراغ چک موتور
سنسور اينرسي
دلايل خرابي دينام خودرو
آشنايي با استپر موتور و عيب يابي آن
سرويس و نگهداري باتري
تعويض باتري سوئيچ کنترل از راه دور
تنظيم زاوية فرمان
کنترل سرعت هوشمند*

User Reviews - 0 Rates
0 from 5
5
4
3
2
1