تعمیرات پراید

تعمیرات پراید

Version
رایگان
In-app Purchases
200
Active installs
Education
Category
4
MB
Size

عیب یابی در گیربکس معمولی
اطلاعات کلی و زمان بهینه تعویض روغن موتور
ترمز ABS
شیشه گرم کن عقب چگونه کار میکند؟
تعویض فیلتر و روغن موتور خودرو 
تعاریف ترمز خودرو
روغن ترمز
سیلندر اصلی و سیلندر چرخهای ترمز
عوامل موثر بر صداي لنت اتومبيل و راههاي حذف صدا
ترمزهای کاسه ای
بوسترهای ترمز اتومبيل
دسته بندی صدای ترمز بر اساس فرکانس تولیدی
ترمز دستی و رگلاژ ترمزها
زمان مناسب برای تعویض روغن خودرو 
وظایف روغن موتور
گیربکس مکانیکی
آموزش تعمیرات سیستم ترمز خودرو پراید
تعمیرسیلندر ترمز
۱۵ دلیل لرزش و کشیدن فرمان خودرو شما
معایب جلو بندی و لاستیک سائی
مشکل: ريپ زدن موتور در حال حرکت
صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنيده می شود
صدای تق تق از اگزوز
مشکل: دود خاکستری از اگزوز
مشکل: مصرف روغن بيش از حد معمول است و از اگزوز دود بيرون می آيد
مشکل: چرخها در حين رانندگی لرزش دارند.
مشکل: لاستيکها در يک لبه بيش از لبه ديگر خورده می شوند
لاستيکها در مرکز بيش از لبه ها خورده می شوند
لاستيکها در دو لبه بيش از مرکز خورده می شوند
مشکل: کلاچ به راحتی پايين می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند
مشکل: تعويض دنده مشکل است
مشکل: دنده کم کردن سخت شدهاست


و....................

logo-enamad logo-samandehi