تفسیر کامل آزمایش خون

تفسیر کامل آزمایش خون

نسخه
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۱۰۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۱
مگابایت
حجم

تفسیر RDWدر ازمایش خون
تفسیر HBA1Cدر ازمایش خون
تفسیر RETICدر آزمایش خون
تفسیر PBSدر ازمایش خون
تفسیر Diffدر ازمایش خون
تفسیرG6PD در ازمایش خون
تفسیر BUNدر آزمایش خون
تفسیر Crآزمایش خون
تفسیر AST ازمایش خون
تفسیر ALTدر ازمایش خون
تفسیر PRO در ازمایش خون
تفسیر RDWدر ازمایش خون
 تفسیر MCHCدر ازمایش خون
تفسیر Lym 
تفسیر NEU
تفسیر سایر ازمایشات خون
تفسیر Colourدر ازمایش ادرار
Appearance ظاهر ادرار
وزن مخصوص ( specific gravity ) 
PHدر ازمایش ادرار
Protein  در ازمایش ادرار


و..........

logo-enamad logo-samandehi