محاسبات آماری پیشرفته،محاسبه شاخصها

محاسبات آماری پیشرفته،محاسبه شاخصها

Version 1.0.12
Install from Bazaar
In-app Purchases
200
Active installs
Finance
Category
2
MB
Size

پیشرفته ترین اپلیکیشن محاسبات  آماری (محاسبه شاخص های آماری، بازه اطمینان، تحلیل (آنالیز) واریانس، ضریب همبستگی، معادله رگرسیون و ...)


این اپلیکیشن جهت محاسبه مفاهیم آماری مختلف بکار می رود و با کلیک روی هر کدام از نتایج محاسبه شده، فرمول محاسباتی و توضیحاتی در رابطه با آن مفهوم ، نمایش داده میشود.


همچنین امکان ارسال نتایج به دیگران نیز وجود دارد (بصورت متنی جهت ارسال از طریق پیامک، ایمیل، اپلیکیشن های اجتماعی و یا ...)


قابلیتها:


- محاسبه انواع شاخصهای آماری روی داده های ورودی ؛ از جمله: تعداد، حداقل، حداکثر، مجموع، میانگین، واریانس جامعه و نمونه، انحراف معیار جامعه و نمونه، میانه، مد و ضریب تغییرات
- محاسبه ضریب همبستگی و معادله رگرسیون بر روی دو مجموعه از اعداد x و y
- محاسبه بازه (فاصله) اطمینان  برای میانگین جامعه، در 4 سطح خطای 0.1 ،  0.05 ،  0.02  و  0.01  ؛ در سه حالت «با انحراف جامعه معلوم» ، «با انحراف جامعه نامعلوم و اعداد ورودی دستی» و «با انحراف جامعه نامعلوم و شاخص های ورودی معلوم»
- تحلیل واریانس (محاسبه SS ، df و F) بر روی 2 الی 5 مجموعه از اعداد


- امکان ارسال ورودیها و نتایج به دیگران


جهت کاملتر شدن برنامه، منتظر شنیدن نظرات سازنده شما عزیزان هستیم.


 


 

logo-enamad logo-samandehi