صفر تا صد پرورش اسب

صفر تا صد پرورش اسب

Version
Free
In-app Purchases
50
Active installs
Education
Category
6
MB
Size

استفاده از الکترولیت در هنگام مسابقه -
سوخت و ساز و متابولیزم بدن اسب-
تخم های موجود در مدفوع اسب ها هم می تواند مفید باشند-
تأثیر صدا و لحن انسان بر روی اسب ها-
مقایسه ی تربیت اسب به روش مثبت و منفی-
اسب ها در کنار انسان های مضطرب آرامش بیش تری دارند-
تأثیر تماشاگران بر روی میزان استرس اسب و سوارکار-
و...........

logo-enamad logo-samandehi