صفر تا صد آموزش فوتبال

صفر تا صد آموزش فوتبال

Version
Free
In-app Purchases
100
Active installs
Education
Category
2
MB
Size

پاس و حمايت-
اجراء پاس -
پاى ضربه-
پاى تکيه-
وضعيت سر-
پاس داخل و خارج روى پا-
 سازماندهى-


و...........

logo-enamad logo-samandehi