چهل داستان از امام زین العابدین

چهل داستان از امام زین العابدین

Version 1.0
200
Active installs
Religious
Category
2
MB
Size

چهل داستان و چهل حدیث از امام زین العابدین علیه السلام
مختصر حالات ششمین معصوم، چهارمین اختر امامت علیه السلام؛ فرخنده میلاد امام چهارم علیه السلام؛ فرزندی از دو بهترین انسانها (علیهم السلام)؛ از آدم تا سجاد علیهم السلام؛ اظهار نعمت و شکر توفیق؛ ادعای رهبری و گواهی سنگ؛ رهایی از زن مخالف؛ هدایتگران پس از غروب خورشید؛ شرمندگی حسن بصری؛ خصلت های ممتاز؛ استجابت دعا در هلاکت دشمن؛ مدینه در محاصره دشمن و تنها پشتیبان، فرشته الهی؛ زهد و قناعت همراه با ثروت انبوه؛ نجات از غل و زنجیر؛ هر که دعوت شود دوستش دارند؛ نتیجه تواضع در مقابل بی خردان؛ تخریب کعبه و پیدایش مار؛ ارتباط و نجات حتمی؛ هیزم و آرد برای سفر نهایی؛ اشتهای انگور در بالای کوه؛ مصیبت من از یعقوب مهم تر بود؛ رعایت حق مادر و برخورد با مخالف؛ تسلیم اجباری؛ نان خشک و گوهر در شکم؛ برخورد با دشمن ناآگاه؛ پذیرایی جنیان از حاجیان؛ یادی از سخنان حضرت خضر؛ خبر از غیب و شفای جن زدگی؛ شادمانی فقیران در روز جمعه؛ خسارت بعضی از مردان در قیامت؛ دعا برای سهولت زایمان گرگ؛ دیگران را بهتر از خود و خانواده خود دانستن؛ تواضع و فروتنی برای همه؛ خویشتن شناسی؛ ارزش تعلیم خداشناسی و نبوت و امامت؛ رعایت حق مجلس و هم صحبت؛ دعوت از آهو بر سفره دوستان؛ پروردگار خواب و دو شیر درنده؛ ازدواج با چه خانواده ای؛ محبت به اهل بیت تنها وسیله سعادت؛ هم راز و هم ساز تهیدستان؛ سفارشات ارزنده در لحظات حساس؛ در رثای چهارمین اختر فروزنده ولایت؛ در رثای شهدای بقیع؛ پنج درس آموزنده سعادت بخش؛ چهل حدیث گهربار منتخب؛ در مدح سید الساجدین
 

logo-enamad logo-samandehi