داستان پیامبران از آدم تا عیسی

داستان پیامبران از آدم تا عیسی

نسخه ۶.۰
۲
هزار
نصب فعال
مذهبی
دسته
۶
مگابایت
حجم

داستان پیامبران از آدم تا عیسی
آفرینش آدم؛ ادریس (16)؛ نوح؛ هود (21)؛ صالح؛ ایوب (26)؛ ابراهیم و اسماعیل؛ اسحاق (43)؛ لوط (47)؛ یعقوب؛ یوسف؛ شعیب (56)؛ موسی و هارون؛ ذوالکفل(حزقیل ) (61)؛ الیاس (64) و الیسع (65)؛ داود؛ سلیمان (72)؛ عزیر (77)؛ یونس (80)؛ زکریا و یحیی (82)؛ عیسی مسیح
 

logo-enamad logo-samandehi