رمان پیش مرگ ارباب

رمان پیش مرگ ارباب

Install from Bazaar
In-app Purchases
10
Active installs
Books & Reference
Category
2
MB
Size

هوراد ارباب جوون قصه است که غرور و نخوت تمام وجودش رو پر کرده ... بلوط دختر یکی از خدمتکاران ارباب جوان هست که بازی سرنوشت مسیر زندگی این دو نفر رو بهم پیوند میزنه البته نه از نوع یک پیوند عاشقانه تنها یک رابطه ارباب و رعیتی ... و در 


این بین بلوط قصه ما عاشق میشه ... عشقی که با گوشه ای از یک حقیقت پنهان برباد میره و تنها کسی که از این زوال سود میبره کسی نیست جز ارباب جوان .


و...........

logo-enamad logo-samandehi