PG Mask battle game

PG Mask battle game

Version 2856-1.0.0
+2 K
Install
Casual
Category
14 MB
Size
PG Mask battle game

PG Mask battle game

RayanTeam
Version 2856-1.0.0
+2 K
Install
Casual
Category
14 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

خطر در کمین دنیای شب نقاب هاست و هیچ کس جزسه قهرمان شب نقاب نمی تواند امنیت شهر را تضمین کند.

اما ،کانر،گرید، باید در شهر گشت زنی کنند و دشمنان را دفع کنند.

قهرمانان کوچک از یک سقف به سقف دیگر می پرند. آنها از خیابان ها دوری می کنند، بنابراین هویت آنها یک راز باقی می ماند. به آنها کمک کنید و از خود در برابر شرورترین تبهکاران محافظت کنید!

یاد بگیرید چگونه قدرت های این سه قهرمان را کنترل کنید!

وظیفه اصلی شما این است که تا حد امکان نشان ها را جمع آوری کنید!

اگر امتیاز کافی جمع آوری کنید، قفل دو قهرمان دیگر را باز خواهید کرد!

در طول این ماجراجویی، گروه شب نقاب با شرورهای معروف نیز مبارزه می کنند. مانند رومئو دانشمند دیوانه، نایت نینجا که می‌خواهد بهترین باشد، یا دختر لونا که وقتی همه چیز بر وفق مرادش نیست عصبانی می‌شود. همه آنها را با قدرت های فوق العاده شب نقاب ها شکست دهید و شهر را نجات دهید!از این بازی اندرویدی لذت ببرید!شب نقاب،پی جی مسک،بازی جدید،بازی مبارزه ای،بازی پسرانه،بازی دخترانه

User Reviews - 54 Rates
4.4 from 5
5
4
3
2
1
سمیرا
سمیرا
2022/09/26
مزخرغ
یا مهدی
یا مهدی
2022/09/23
عالی
حمید الله نظری
حمید الله نظری
2022/09/24
بازی دوست دارم