Animated photo maker

Animated photo maker

Version 1121-1.0.2
Install +100 K
Category Photography
Size 11 MB
Last Update 2020 December 30
Animated photo maker

Animated photo maker

RayanTeam
Version 1121-1.0.2
Install +100 K
Category Photography
Size 11 MB
Last Update 2020 December 30
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

با این برنامه تصاویر و عکس های خود را متحرک کنید. 

تصاویر مورد نظرتان را از گالری انتخاب کنید و بعد از انجام تغییرات آنها را ذخیره کنید. 

به هر قسمتی از عکس تان در جهت دلخواه حرکت اضافه کنید.  

امیدوارم از برنامه لذت ببرید و با پیشنهادات خود ما را در جهت بهبود برنامه ها حمایت کنید.

User Reviews - 1,568 Rates
4 from 5
5
4
3
2
1
Hengameh
Hengameh
2022/01/11
خیلی مزخرفه یه ستاره هم زیادشه
امین
امین
2022/01/21
افتتاح یکی هم زیاده
سکینه
سکینه
2022/02/11
این برنامه یه ستاره هم زیادیشه
Paxit