Cleaning the hoom ladybug and Moana

Cleaning the hoom ladybug and Moana

Version 1703-1.0.3
Install +20 K
Category Kids
Size 8 MB
Last Update 2023 June 28
Cleaning the hoom ladybug and Moana

Cleaning the hoom ladybug and Moana

RayanTeam
Version 1703-1.0.3
Install +20 K
Category Kids
Size 8 MB
Last Update 2023 June 28
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

پرنسس موانا و دختر کفشدوزکی از کارهای خونه دیگه خسته شدند....هیچکس یک اتاق بهم ریخته رو دوست نداره! مرتب بودن به ادم قدرت تمرکز بهتری رو میده...

به دختر کفشدوزکی و موانا کمک کن یک اتاق مرتب و تمیز داشته باشند، و اتاقشون رو به زیبایی دیزاین کنند!!

در بازی خانه تکانی دختر کفشدوزکی و موانا ابتدا باید تمام اشغال ها رو جمع کنی و بعد همه جای اتاق رو گرد گیری کنی..ودرنهایت اتاق دختر کفشدوزکی و موانا رو به زیبایی تزیین کن!!

دختر کفشدوزکی و موانا از تو انتظار دارند با سلیقه اتاقشون رو بچینی و وسایلشون رو عوض کنی مثل تخت،میز،صندلی و...

بازی خانه تکانی دختر کفشدوزکی و موانا یک بازی تففنی جدید برای کودکان است...


دانلود کنید ولذت ببرید...


کلمات کلیدی:

بازی، بازی جدید، بازی دخترانه، بازی دختر کفشدوزکی، بازی موانا، بازی پرنسس، دختر کفشدوزکی، موانا، دختر، کفشدوزک، کفشدوزکی، پرنسس، پرنسس موانا، تمیزکردن، خانه تکانی، اتاق، دیزاین، مرتب کردنUser Reviews - 326 Rates
3.4 from 5
5
4
3
2
1
نازنین
نازنین
2023/09/18
این بازی خیلی بده همش تکرار میشه موانا هم تو کارتون دختر کفشدوزکی نبود و در این بازی هم نباید باشه یک ستاره هم زیاده برای این بازی
پریا
پریا
2023/07/08
این بازی خیلی بده هنگ میکنه یک ستاره هم براش زیاده
باران
باران
2023/09/02
ین بازی تکراری مشه یک ستارهم کمه براش ین بازی نسب نکنید