احادیث امام حسن (ع)

احادیث امام حسن (ع)

Version 30.8.9
200
Active installs
Religious
Category
833
KB
Size

این برنامه حاوی گزیده ای از سخنان ارزشمند امام حسن (ع) می باشد

عنوان برخی از سخنان :
- از آن حضرت سؤال شد بخل چيست ؟ فرمود : آنچه در كف داري شرف بداني ، و آنچه انفاق كني تلف شماري
- از آن حضرت سؤال شد : شرف چيست ؟ فرمود : موافقت با دوستان و حفظ همسايگان
- از آن حضرت سؤال شد : پستي و ناكسي چيست ؟ فرمود : به خود رسيدن و بي اعتنايي به همسر .
- پناهنده به خدا آسوده و محفوظ است ، و دشمنش ترسان و بي ياور .
و
.
.
*********

logo-enamad logo-samandehi