داستان های امام باقر(ع)

داستان های امام باقر(ع)

Version 8.5.8
Install from Bazaar
In-app Purchases
100
Active installs
Religious
Category
1
MB
Size

به نام خدا

این برنامه حاوی داستان های امام باقر (ع) می باشد.

عنوان برخی از داستان ها :
بشارت بر نور هدايت و نشر علوم
شهامت و خطاب به كودكى معصوم
آئينه تمام نماى پيامبر خدا
نجات نسل دو پرنده و تسليم نخل خشكيده
دخالت بيجا و خواسته هركس
پدر مرده و گنج مخفى
موقعيّت و منزلت ائمّه عليهم السلام
شرمسارى دشمن در كنار كعبه
ملكوت آسمان ها و طبقات زمين
توجيه مغرضان و بى خردان
جنّ در طواف كعبه و تبعيّت از ولايت
كليد بدبختى و شرارت ها
چهار مطلب يا مباحثه تكان دهنده
نفرين در جايگاه حضرت شعيب عليه السلام
پيش گوئى از كشتار
مرگ شامى و حياتى دوباره
حاجيان انسان نما
نصيحت به عمر بن عبدالعزيز و بازگشت فدك
آسايش دنيا و يا سعادت آخرت
خدا را چگونه مى توان ديد؟!
كشاورزى و كار افتخار است
ارزش و اهميّت خوردنى ها
اطّلاع از جريانات و افشاى خيانت
هديه به شاعر از خزينه خالى
بهترين دارو و درمان
اهميّت افطارى دادن
خودآرائى براى همسر
زائيدن گرگ باوفا
شرايط و حدود سفره
خوردن انگور و خريد بهترين مادر
پيرزنى ، جوان شد
اعتراض و پاسخى دندان شكن
دو سؤ ال درباره قيامت
بهترين كلام در آخرين فرصت
تسليم در مقابل حوادث
چهارده معمّا و پاسخ
انقراض بنى عبّاس توسط هلاكو
تيراندازى در كهولت سنّ
تواضع و فروتنى
مرورى بر لحظات حسّاس

**************
منابع هر داستان در بخش منابع برنامه درج شده است
************
برخی از منابع
-حديقة الشّيعة : ج 2، ص 161.
-اكمال الدين مرحوم صدوق : ص 253، ح 3، بحارالا نوار: ج 46، ص 223، ح 1، به نقل از اءمالى شيخ صدوق .
-بحار الا نوار: ج 46، ص 224، ح 3.
-بحارالا نوار: ج ، ص 248 و 38، به نقل از خرائج مرحوم راوندى .
-فروع كافى : ج 8، ص 71، ح 45.
-اصول كافى : ج 1، ص 392، ح 3.
-مناقب ابن شهر آشوب : ج 1، ص 326، الخرائج والجرائح : ج 2، ص 597، ح 9، بحارالا نوار: ج 46، ص 267.
-الخراج و الجرايح : ج 2، ص 870، ح 87.
-احتجاج طبرسى : ج 2، ص 178، ش 205.
-سوره انعام : آيه 75.
-اختصاص شيخ مفيد: ص 322، مناقب ابن شهر آشوب : ج 3، ص 326، بحارالانوار: ج 46، ص 268.
-اصول كافى : ج 1، ص 222، ح 6.
-مختصر بصائرالدّرجات : باب اوّل ، ص 15، بحارالانوار: ج 46، ص 250.
-فروع كافى : ج 6، ص 429، ح 3، بحارالا نوار: ج 46، ص 358، ح 12، وسائل الشّيعة : ج 25، ص 316، ح 10.
-بحارالا نوار: ج 46، ص 309 - 312 ، تفسير علىّ بن ابراهيم : ج 1، ص 88.
-بحارالا نوار: ج 46، ص 311 - 313.
-بحار الا نوار: ج 46، ص 254، ح 51.
-اثبات الهداة : ج 3، ص 46، ح 21.
-بحارالا نوار: ج 46، ص 261، ح 1.

logo-enamad logo-samandehi