داستان های انوار آسمانی

داستان های انوار آسمانی

Version 8.2.8
Install from Bazaar
In-app Purchases
50
Active installs
Books & Reference
Category
1
MB
Size

به نام خدا
این برنامه حاوی داستان های زیبا از انوار آسمانی می باشد.
عنوان برخی از داستان ها :

مزد خواستن حضرت ابراهيم و ديدنش ملكوت آسمانها و زمين
در احوال جوانى كه در حالت احتضار مورد عاق مادرش بود
مسلمان شدن صياد يهودى به كرامت پيغمبر صلى الله عليه و آله
آب خواستن امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام از جدّشان
دعاكردن حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و شفيع نمودنش حضرت امير عليه السلام را بدرگاه خدا براى امت عاصى
پخته نشدن ماهى در آتش به بركت صلوات
در آمدن زنبورى نزد رسول و علت شيرينى عسلش
از بركت صلوات
رسيدن فرشته اى به مقام خود از بركت صلوات
حكايت عمامه اى كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله به اعرابى بذل فرمود
هفده قدم از مدينه به تبوك
كرامت حضرت اميرالمؤمنين على عليه السلام
عاقبت قاتل اميرالمؤمنين على عليه السلام
ديدن جبرئيل منبع آب فرات را
گواهى دادن آب فرات به ولايت على عليه السلام
انتقام خواستن يك زوّار از حضرت امير عليه السلام درباره كسى كه او را اذيت كرده بود
حكايت شيرى كه حضرت امير عليه السلام مادرش را از دست او خلاص كرد
على عليه السّلام مظهر العجائب
بيرون آوردن حضرت امير عليه السلام هشتاد ناقه براى اعرابى
نوشته شدن نام على عليه السلام بر پرهاى هدهد و مكالمه اش با سليمان
سنگ شدن آب در زير پاى امام على عليه السلام
نوشته شدن نام على عليه السلام بر گل درختى در چين
و
...
...
...
و 100 داستان دیگر

*****************
منابع هر داستان در بخش منابع برنامه درج شده است.

logo-enamad logo-samandehi