رشدماه به ماه نوزاد

رشدماه به ماه نوزاد

Version 1.0
<10
Active installs
Education
Category
3
MB
Size

از بدو تولد تا 5 سالگی روند رشد نوزاد در مقایسه با دورانهای دیگر رشد، بیشترین سرعت را دارد و در این میان تغییر و تحول نوزاد در 6 ماه نخست آنقدر سریع روی میدهد که شاید بهتر باشید بگوییم هر روز آن برای والدین همراه با تازگی است. همزمان که نوزاد رشد میکند و والدین متوجه تغییرات رفتاری و فیزیکی در او میشوند، آنها (والدین) میتوانند بر اساس یک سری راهنماییها که توسط مشاور ارایه میشود پیش بینی نسبتا دقیقی از رفتارهای آتی نوزادشان داشته باشند. با این حال باید توجه داشت که هر نوزاد با روند خاصی رشد میکند و به همین دلیل ممکن است بروز تغییراتی که در نوزادان مختلف هم سن روی میدهد اندکی تفاوت زمانی داشته باشد. از این رو نباید چندان با وسواس و نگرانی این فرآیند را دنبال کرد. اما عدم مشاهده یک سری تغییرات بدیهی در نوزاد درحال رشد میتواند در حکم پرچم قرمزی باشد که در این صورت والدین باید نسبت به آن حساس بوده و با مشورت پزشک اطفال اقدامات مناسبی انجام دهند.

logo-enamad logo-samandehi