راه های حفظ قرآن

راه های حفظ قرآن

Version 1.0
<10
Active installs
Education
Category
3
MB
Size


1 ـ نيّت خالصانه: حفظ قرآن كريم بايد خالصانه باشد تا پيوند انسان را با خدا مستحكم سازد و صورت سيرت قرآن كريم را در ذهن ماندگار و تثبيت سازد.
2 – طهارت ظاهري و باطني: طهارت ظاهري همانند با وضو بودن و رو به قبله بودن و طهارت باطني همانند با صفا بودن با صداقت بودن و غيره از جمله نكاتي است كه در تثبيت قرآن كريم در ذهن نقش آفرين است.
3 ـ حفظ در دوران كودكى و نوجوانى: اگر حفظ قرآن كريم در دوران كودكي و نو جواني آغاز شود، بسيار سريع تر به بار خواهد نشست و هم چون نوشته بر سنگ ماندگار خواهد شد. از همان آغاز كودكي بايد بر يك چنين كاري تصميم گرفت و چنين كاري را  بايد روش مندانه،  با جديّت و همگام با آموزگار ماهر آغاز كرد. حفظ قرآن كريم بايد از ساده ترين راه آغاز شود. به عنوان نمونه حفظ بايد از اسامى سوره ها آغاز گردد.
4 ـ آمادگي و نشاط: براى حفظ قرآن كريم بايد از  نشاط و آمادگى لازم برخوردار بود؛  در غير اين صورت، از حفظ قرآن کریم پرهيز شود. بايد ساعات مشخصى از روز را براى اين كار در نظر گرفت و اگر يك روز از حفظ قرآن کریم باز ماند روز بعد آن را جبران كند. انتخاب زمان مناسب براي حفظ بسيار مهمّ است و بهتر است. به عنوان نمونه اوّل صبح، زمان بسيار مناسبي براي حفظ مي باشد.
5 – استراحت بعد از حفظ: استراحت بعد از حفظ، مطالب را در ذهن تثبيت مي كند و در ماندكاري آن بسيار نقش آفرين است.
4 ـ  تمر كز حواس:  مكان ثابت و ساده اى كه داراى سكوت و آرامش و هواى سالم باشد، در تمركز حواس بسيار نقش آفرين است و تمركز حواس در تثبيت حفظ، نقش اساسي دارد.
5 ـ فراگيري روش ترتيل:  فراگيري روش ترتيل، بستر ساز تثبيت حفظ قرآن كريم است. چون به كارگيري آهنگ هاي ترتيلي، حفظ را راحت  و آسان مي كند.
6 ـ  تسلّط لازم در عرصه هاي گونه گون: هر چه تسلّط به روان خوانی صحيح، تجويد و دستور زبان عربى بيش تر باشد، بهتر و زودتر مي توان قرآن كريم را حفظ كرد; هم چنين گوش فرا دادن به نوار ترتيل براى اين كار بسيار مفيد و مؤثّر است.
7 – استفاده از ابزارهاي تكنولوژي: استفاده از نوار ترتيل و ديگر ابزار هاي آموزشي در تسريع و تثبيت حفظ، نقش آفرين است.
8 ـ خواندن دعاهاي وارده: خواندن دعاهاى وارد شده و كمك خواستن از خدا، اثر زيادى در آسان شدن حفظ و فهم قرآن کریم دارد. همانند دعاي قبل از تلاوت.
9 ـ مباحثه و كنترل: بايد براى اين كار يكى از دوستان را انتخاب كنيد تا بتوانيد ساعاتى از روز را با هم سپرى كرده و با يك ديگر تمرين نماييد.
 

logo-enamad logo-samandehi